žena with a headache

Jiu

Glava uvijek boluje? Razmislite o akupunkturi. Kada su istraživači na Medicinskom centru Duke University analizirali studije koje su usporedile akupunkturu s lijekovima na recept i lijekove na recept, otkrili su da 62% pacijenata s akupunktura bilježi manje i manje bolne glavobolje u usporedbi sa samo 45% onih koji uzimaju lijekove. Da biste pronašli liječnika u vašoj blizini koji je trenirao akupunkturu, posjetite MedicalAcupuncture.org/FindaDoc