המשך האובססיה שלי עם פריטים יומיומיים עשוי להיראות כמו מזון (ראה: מחשבון בר שוקולד [link href = “http://dailywd.womansday.com/blog/2009/08/ebay-find-of-the-day-pickle-bandages.html” target = “_ blank” link_updater_label = “external”] תחבושות חמוצים

את eBay פרסום – Meghan Ahearn