εικόνα

Ημέρα της Γυναίκας

ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΥΞΟΥΝΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΑΣ


1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗΣ:
Οι νικητές (ατομικά και συλλογικά, ο “Νικητής”) θα επιλεγούν στις ή στις 31/3/2018 σε ένα τυχαίο σχέδιο μεταξύ όλων των εγγραφών που έχουν ληφθεί. Κάθε κούρσα είναι ένα διαφορετικό σχέδιο που πρέπει να εισαχθεί χωριστά. Όλες οι κληρώσεις σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες είναι ατομικά και συλλογικά οι “Λαχειοφόροι”. Σε περίπτωση που ο Χορηγός δεν λάβει καμία κατάλληλη εγγραφή, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα Λαχεία. Το σχέδιο θα διεξαχθεί από την Ημέρα της Γυναίκας, των οποίων οι αποφάσεις είναι τελικές. Οι αποδόσεις της νίκης θα εξαρτηθούν από τον συνολικό αριθμό των εισπραχθεισών εγγραφών. Στην περίπτωση που οι καναδοί είναι επιλέξιμοι για να μπουν όπως ορίζεται στην παράγραφο Επιλεξιμότητας κατωτέρω, και αν υπάρχει καναδικός νικητής, ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση δοκιμής μαθηματικών δεξιοτήτων ως προϋπόθεση για τη λήψη του βραβείου. Σημαντική ειδοποίηση: Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη στον ιστότοπο για κινητά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον μεταφορέα σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σχετικά με το σχέδιο τιμολόγησης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Smartphone για να συμμετάσχετε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν την απαραίτητη υπηρεσία για να συμμετάσχουν. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες Διαδικτύου. Εάν η χρήση των δεδομένων σας υπερβαίνει ό, τι αποδίδεται από το πρόγραμμά σας δεδομένων, θα μπορούσατε να υποβάλετε πρόσθετες αμοιβές από τον μεταφορέα σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ο νικητής θα ενημερωθεί εντός ενός (1) μηνός από την τελευταία ημέρα των Λαχείων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή κατόπιν διακριτικής ευχέρειας του Χορηγού, μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει στην ειδοποίηση του Χορηγού ή δεν αποδέχεται το βραβείο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, το έπαθλο θα θεωρηθεί ότι έχει καταπέσει και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός Νικητής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή περισσότεροι δυνητικοί νικητές δεν ανταποκριθούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απορρίπτει το έπαθλο ή αποτύχει να παράσχει υπογεγραμμένες ένορκες δηλώσεις ή εκδόσεις, οι νικητές αυτοί θεωρούνται ότι χάνουν το βραβείο και ο Χορηγός θα επιλέξει έναν αναπληρωματικό Νικητές από τους υπόλοιπους επιλέξιμους συμμετέχοντες. Αν οποιοσδήποτε αναπληρωτής (οι) δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί το βραβείο, ο Χορηγός θα χρησιμοποιήσει έναν λογικό αριθμό προσπαθειών, κατά την κρίση του, για να απονείμει το βραβείο σε άλλο αναπληρωτή αλλά εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει, το έπαθλο (έπαθλα) θα καταπέσει τελικά και ο Χορηγός δεν θα έχει άλλη ευθύνη σε σχέση με τα εν λόγω Λαχεία. Λίστα των νικητών: Για τα ονόματα των νικητών, στείλτε ένα ξεχωριστό φάκελο με αυτοκόλλητο και σφραγισμένο φάκελο μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Ημέρα Γυναίκας Win It Sweepstakes Λίστα Νικητών, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Winner, όπως ορίζεται παραπάνω.

Williams Sonoma Λαχεία: Εισαγάγετε στις 10 Μαΐου 2018, στις 12:01 π.μ. έως τις 10 Ιουλίου 2018, στις 11:59 μ.μ. (ET) (η “Περίοδος Εισόδου”). Πηγαίνετε στο womansday.com/giveaways σε υπολογιστή ή ασύρματη συσκευή και συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ. Βραβεία και προστιθέμενη αξία λιανικής: Πέντε (5) νικητές θα λάβουν ένα Scooper από τον Williams Sonoma (ARV: $ 20). Συνολικό ARV όλων των βραβείων που απονεμήθηκαν: $ 100. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της δηλωμένης ARV και της πραγματικής αξίας του βραβείου δεν θα δοθεί σε καμία μορφή.