εικόνα

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΧΙ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΥΞΟΥΝΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΑΣ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΟΣ: Οι νικητές (ατομικά και συλλογικά, ο “νικητής”) θα επιλεγούν στις 15/1/2018 περίπου με τυχαίο σχέδιο μεταξύ όλων των επιλέξιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί. Κάθε κούρσα είναι ένα διαφορετικό σχέδιο που πρέπει να εισαχθεί χωριστά. Όλες οι κούρσες αυτών των Επίσημων Κανόνων είναι ατομικά και συλλογικά οι “Λαχειοφόρες”. Σε περίπτωση που ο Χορηγός δεν λάβει οποιεσδήποτε επιλέξιμες συμμετοχές, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα Sweepstakes.Drawing θα διεξαχθεί από την Ημέρα της Γυναίκας, των οποίων οι αποφάσεις είναι τελικές. Τα αποτελέσματα της νίκης θα εξαρτηθούν από το συνολικό αριθμό των επιλέξιμων συμμετοχών που ελήφθησαν. η εκδήλωση των Καναδών είναι επιλέξιμη για είσοδο όπως ορίζεται στην παράγραφο Επιλεξιμότητας παρακάτω και εάν υπάρχει Καναδικός Νικητής, ο Νικητής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση για τις μαθηματικές ικανότητες ως προϋπόθεση για την παραλαβή του βραβείου. Σημαντική ειδοποίηση: Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη στον ιστότοπο για κινητά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον μεταφορέα σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σχετικά με το σχέδιο τιμολόγησης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Smartphone για να συμμετάσχετε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν την απαραίτητη υπηρεσία για να συμμετάσχουν. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες Διαδικτύου. Εάν η χρήση των δεδομένων σας υπερβαίνει ό, τι αποδίδεται από το πρόγραμμά σας δεδομένων, θα μπορούσατε να υποβάλετε πρόσθετες αμοιβές από τον μεταφορέα σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΟΥ: Ο νικητής θα ενημερωθεί εντός ενός (1) μηνός από την τελευταία ημέρα των Λαχείων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή κατόπιν διακριτικής ευχέρειας του Χορηγού, μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει στην ειδοποίηση του Χορηγού ή δεν αποδέχεται το βραβείο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, το έπαθλο θα θεωρηθεί ότι έχει καταπέσει και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός Νικητής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή περισσότεροι δυνητικοί νικητές δεν ανταποκριθούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απορρίπτει το έπαθλο ή αποτύχει να παράσχει υπογεγραμμένες ένορκες δηλώσεις ή εκδόσεις, οι νικητές αυτοί θεωρούνται ότι χάνουν το βραβείο και ο Χορηγός θα επιλέξει έναν αναπληρωματικό Νικητές από τους υπόλοιπους επιλέξιμους συμμετέχοντες. Αν οποιοσδήποτε αναπληρωτής (οι) δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί το βραβείο, ο Χορηγός θα χρησιμοποιήσει έναν λογικό αριθμό προσπαθειών, κατά την κρίση του, για να απονείμει το βραβείο σε άλλο αναπληρωτή αλλά εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει, το έπαθλο (έπαθλα) θα καταπέσει τελικά και ο Χορηγός δεν θα έχει άλλη ευθύνη σε σχέση με τα εν λόγω Λαχεία. Λίστα Νικητών: Για τα ονόματα των Νικητών, στείλτε ένα ξεχωριστό φάκελο με αυτοκόλλητο και σφραγισμένο φάκελο μέχρι τον Νοέμβριο του 2017. Ημέρα Γυναίκας Win It Sweepstakes Λίστα Νικητών, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Winner, όπως ορίζεται παραπάνω.

PRIME από το Chicago Cutlery Sweepstakes: Εισαγάγετε από τις 11 Οκτωβρίου 2017 στις 12:01 π.μ. έως τις 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:59 μ.μ. (ET) (η “Περίοδος Εισόδου”). Πηγαίνετε στο womansday.com/giveaways σε υπολογιστή ή ασύρματη συσκευή και συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Βραβεία & Κατά προσέγγιση Λιανική Τιμή: Ένας (1) νικητής θα λάβει ένα (1) από καθένα από τα παρακάτω: Prime ™ από το Chicago Cutlery® 7 Κουλοχέρη για Ψηφιακό Δίσκο Tablet Holder (ARV: $ 69.99), 8. στο PRIME μαχαίρι ψωμιού (ARV: 99,99 δολάρια), (ARV: $ 74.99), 7 ίντσες PRIME μαχαίρι Santoku (ARV: 89,99 δολάρια), 5 in. PRIME Μαχαίρι Partoku (ARV: $ 74.99), 5 in. PRIME Utility Knife (ARV: $ 69.99), 4 ίντσες PRIME Parer Knife (ARV: $ 49.99). Συνολική αξία όλων των βραβείων: $ 619.92. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της δηλωμένης ARV και της πραγματικής αξίας του βραβείου δεν θα δοθεί σε καμία μορφή.

3.ΕΝΤΡΙΕΣ: Περιορίστε μία (1) εγγραφή ανά άτομο ανά ημέρα για κάθε Sweepstakes. Πολλές καταχωρήσεις από το ίδιο άτομο ανά ημέρα για τα ίδια κούρσες θα αποκλειστούν. Οι καταχωρήσεις γίνονται ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν θα επιστραφούν. Η διαδικασία υποβολής δεν αποτελεί απόδειξη Σε περίπτωση που ισχύουν, θα αποκλειστούν δυσανάγνωστα, ανακριβή, χαμένα, καθυστερημένα, εσφαλμένα, ελλιπή, ακρωτηριασμένα, ταχυδρομικά τέλη ή μηχανικά αναπαραγόμενα έντυπα συμμετοχής ή έντυπα συμμετοχής που έχουν αλλοιωθεί. Οι συμμετέχοντες στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι εγγεγραμμένοι την ευθύνη για την ενημέρωση του Χορηγού της οποιασδήποτε αλλαγής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας θα καταγραφούν αυτόματα στη βάση δεδομένων Sweepstakes και η συμμετοχή θα περιοριστεί σε αυτόν τον αριθμό, εκτός εάν ο συμμετέχων κοινοποιήσει τη χορηγία μιας αλλαγής. Εάν υπάρχει διαφωνία ως προς την ταυτότητα ενός διαδικτυακού ή κινητού φορέα, το βραβείο θα απονεμηθεί στον κάτοχο εξουσιοδοτημένου λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου. Ο “εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού” ορίζεται ως το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει περιέλθει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεύθυνση ή κινητό τηλέφωνο εκχωρείται από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, μεταφορέα, φορέα κινητής τηλεφωνίας ή άλλο οργανισμό (π.χ. επιχείρηση, εκπαιδευτικό ίδρυμα κ.λπ.) που είναι υπεύθυνος για την ανάθεση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που συσχετίζεται με την υποβληθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπεύθυνη για την εκχώρηση του αριθμού κινητού τηλεφώνου.

4. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ: Για τα κουλοχέρηδες Mollie Jenkins Pottery, που είναι ανοιχτά στους νόμιμους κατοίκους των 50 Ηνωμένων Πολιτειών και της περιφέρειας της Κολούμπια, οι οποίοι έχουν φθάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας στο κράτος ή το έδαφος κατοικίας τους κατά την είσοδό τους. Για όλες τις άλλες κληρώσεις που είναι ανοικτές σε νόμιμους κατοίκους των 50 Ηνωμένων Πολιτειών και της περιφέρειας της Κολούμπια και οι νόμιμοι κάτοικοι του Καναδά (πλην του Κεμπέκ) που έχουν φθάσει την προαναφερθείσα ηλικία στην επαρχία διαμονής τους κατά την είσοδό τους, είναι επίσης επιλέξιμοι για είσοδο. Άκυρο στο Πουέρτο Ρίκο και όπου απαγορεύεται από το νόμο. Οι εργαζόμενοι του Χορηγού, οι γονείς του, οι θυγατρικές και οι θυγατρικές του, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, οι ανεξάρτητοι οργανι σμοί αξιολόγησης και οι προμηθευτές βραβείων (και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους ή / και όσοι κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό του κάθε υπαλλήλου).

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:Τα έξοδα που δεν περιλαμβάνονται αποκλειστικά στην περιγραφή του βραβείου και σε όλους τους φόρους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Winner. Κάθε βραβείο απονέμεται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή εκτός της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή.Δεν γίνεται μεταφορά, ανάθεση ή αντικατάσταση ενός εκτός εάν ο Χορηγός διατηρήσει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο για ένα στοιχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε περίπτωση που ένα διαφημισμένο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο. Ο Νικητής υποχρεούται να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς, επαρχιακούς, εάν οι Καναδοί είναι επιλέξιμοι εισάγετε και τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και κανονισμούς. Όλοι οι ομοσπονδιακοί, κρατικοί και τοπικοί φόροι και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες είναι αποκλειστικά η ευθύνη του Νικητή. Εάν η πραγματική λιανική αξία οποιουδήποτε βραβείου Νικητή είναι $ 600 ή περισσότερο, ο Νικητής πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο W9 και να προμηθεύσει τον Χορηγό με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του για φορολογικούς σκοπούς. Ένα Έντυπο IRS 1099 θα εκδοθεί στο όνομα του Νικητή για πραγματική αξία των βραβείων που έλαβε. Ο Χορηγός δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του Νικητή ή του Εν δυνάμει Νικητή που είναι ανίκανος ή μη διαθέσιμος να δεχτεί ή να χρησιμοποιήσει βραβεία όπως περιγράφεται εδώ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους αυτών των Επίσημων Κανόνων και από τις αποφάσεις του Χορηγού, οι οποίες είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που αφορούν αυτά τα Λαχεία. Ο Νικητής μπορεί να υποχρεούται να υπογράψει και να επιστρέψει Ένορκη Προσφορά Επιλεξιμότητας, (7) ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας γνωστοποίησης. Η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του βραβείου και επιλογή ενός αναπληρωματικού Νικητή. Η επιστροφή τυχόν ανακοινωθέντος βραβείου / βραβείου ως μη παραδοτέου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σε αποκλεισμό και επιλογή ενός εναλλακτικού νικητή. Επιπλέον, ο Νικητής συμφωνεί ότι θα υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης συμμετοχής του, εάν υπάρχει, στον Χορηγό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας ειδοποίησης. Με την είσοδο, ο Συμμετέχων χορηγεί άδεια στον Χορηγό και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, τους συμμετέχοντες οργανισμούς διαφήμισης και προώθησης και τους προμηθευτές βραβείων, να χρησιμοποιήσουν την υποβολή του συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης τροποποιημένης μορφής της καταχώρισης), εάν υπάρχει, για εκδοτική, διαφημιστική και διαφημιστική χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο. Εάν οι εικόνες υποβάλλονται στον Χορηγό ως απαίτηση για την είσοδο, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι έχουν όλα τα δικαιώματα χρήσης των εικόνων που έχουν υποβληθεί και να επιτρέψουν στον Χορηγό, σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, σε συμμετέχοντες διαφημιστικούς και διαφημιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές βραβείων, τις εικόνες, χωρίς καμία ευθύνη, για εκδοτικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, η αποδοχή του βραβείου από τον Winner αποτελεί άδεια για τη χρήση του ονόματος και / ή του προσώπου και του βιογραφικού υλικού του Winner για διαφημιστικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, εκτός εάν ο χορηγός και οι θυγατρικές και οι θυγατρικές, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, απαγορεύεται από το νόμο. Με την αποδοχή του βραβείου, ο Winner συμφωνεί να μην ευθύνεται ο Χορηγός, οι εταιρείες διαφήμισης και προώθησης του και οι αντίστοιχες μητρικές εταιρείες, οι θυγατρικές, οι συνεταίροι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι διαδόχους, οι υπάλληλοι, να προκληθεί από τη συμμετοχή στις Λαχειοφόρες αγορές ή την αποδοχή ή χρήση του βραβείου. Ο Υπεύθυνος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυπογραφική, τυπογραφική, μηχανική ή άλλο σφάλμα στην εκτύπωση της προσφοράς, στη διοίκηση των Λαχείων ή στην ανακοίνωση του βραβείου.

6.INTERNET / κινητό: Ο Χορηγός δεν είναι υπεύθυνος για σφάλματα ηλεκτρονικής μετάδοσης που οδηγούν σε παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στις λειτουργίες ή μετάδοση, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση υλικού εισόδου ή για τεχνικό, δίκτυο, τηλεφωνικό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, δυσλειτουργίες ή περιορισμούς υλικού ή λογισμικού οποιουδήποτε είδους ή ανακριβείς διαβιβάσεις ή αδυναμία λήψης πληροφοριών εισόδου από τον Χορηγό ή τον παρουσιαστή εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web ή μέσω του κινητού τηλεφώνου ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών . Εάν για οποιονδήποτε λόγο το τμήμα Internet ή το κινητό τηλέφωνο του προγράμματος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει όπως έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από ιούς υπολογιστών, σφάλματα, παραβίαση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές αποτυχίες ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που επηρεάζουν τη διοίκηση , την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω κληρώσεων, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα στη μοναδική του διακριτική ευχέρεια για να ακυρώσετε, να τερματίσετε, να τροποποιήσετε ή να αναστείλετε τα Λαχεία. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τους νικητές από τις επιλέξιμες συμμετοχές που λήφθηκαν κατά την ημερομηνία λήξης. Ο Φορέας διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε άτομο που παρακωλύει τη διαδικασία εισόδου. Ο Υπεύθυνος μπορεί να απαγορεύσει σε έναν συμμετέχοντα να συμμετάσχει στις Λαχειοφόρες αγορές αν αποφασίσει ότι ο εν λόγω συμμετέχων είναι προσπαθώντας να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία των κληρώσεων με εξαπάτηση, πειρατεία, εξαπάτηση ή άλλες αθέμιτες πρακτικές παιχνιδιού ή που σκοπεύει να καταχραστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει άλλους συμμετέχοντες.Παράληψη: Οποιαδήποτε προσπάθεια ενός συμμετέχοντα να σκοπίσει σκόπιμα οποιαδήποτε τοποθεσία Web ή να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία τα Λαχεία είναι παραβίαση των ποινικών και αστικών νόμων και σε περίπτωση τέτοιας προσπάθειας, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τέτοιο συμμετέχοντα στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

7. ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται, κάθε συμμετέχων συμφωνεί ότι: (1) οποιεσδήποτε και όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αιτίες της ενέργειας που προκύπτουν από ή συνδέονται με αυτό ή οποιοδήποτε βραβείο απονέμεται θα επιλύονται ξεχωριστά, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή κατηγορικής δράσης, και αποκλειστικά (2) οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αποφάσεις και αποζημιώσεις περιορίζονται σε πραγματικές εξωφρενικές δαπάνες, αλλά σε καμία περίπτωση σε αμοιβές δικηγόρων, και (3) δεν επιτρέπεται να επιδικαστούν αποζημιώσεις, παρεμπιπτόντως, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των απωλεσθέντων κερδών (συλλογικά “Ειδικές Ζημιές”) και (4) να πολλαπλασιάζονται ή να αυξάνονται οι ζημίες αυτές. Ο νόμος της Νέας Υόρκης, χωρίς αναφορά στους κανόνες επιλογής της Νέας Υόρκης, διέπει τα Λαχεία και όλες τις σχετικές πτυχές.

8.SPONSOR: Ο Χορηγός αυτών των Λαχείων είναι η Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, Νέα Υόρκη, NY10019.