εικόνα

ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ. ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΑΥΞΟΥΝΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΑΣ

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗΣ: Οι νικητές (ατομικά και συλλογικά, ο “Νικητής”) θα επιλεγούν στις ή στις 31/7/2017 σε τυχαίο σχέδιο μεταξύ όλων των εγγραφών που έχουν ληφθεί. Κάθε κούρσα είναι ένα διαφορετικό σχέδιο που πρέπει να εισαχθεί χωριστά. Όλες οι κούρσες αυτών των Επίσημων Κανόνων είναι ατομικά και συλλογικά οι “Λαχειοφόρες”. Σε περίπτωση που ο Χορηγός δεν λάβει καμία κατάλληλη εγγραφή, ο Χορηγός έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τα Λαχεία. Το σχέδιο θα διεξαχθεί από την Ημέρα της Γυναίκας, των οποίων οι αποφάσεις είναι τελικές. Οι αποδόσεις της νίκης θα εξαρτηθούν από τον συνολικό αριθμό των εισπραχθεισών εγγραφών. Στην περίπτωση που οι καναδοί είναι επιλέξιμοι για να μπουν όπως ορίζεται στην παράγραφο Επιλεξιμότητας κατωτέρω, και αν υπάρχει καναδικός νικητής, ο νικητής θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε μια ερώτηση δοκιμής μαθηματικών δεξιοτήτων ως προϋπόθεση για τη λήψη του βραβείου. Σημαντική ειδοποίηση: Μπορεί να χρεωθείτε για την επίσκεψη στον ιστότοπο για κινητά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον μεταφορέα σας. Συμβουλευτείτε τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σχετικά με το σχέδιο τιμολόγησης. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Smartphone για να συμμετάσχετε μέσω του κινητού σας τηλεφώνου. Όλοι οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας δεν έχουν την απαραίτητη υπηρεσία για να συμμετάσχουν. Ελέγξτε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για συγκεκριμένες οδηγίες Διαδικτύου. Εάν η χρήση των δεδομένων σας υπερβαίνει ό, τι αποδίδεται από το πρόγραμμά σας δεδομένων, θα μπορούσατε να υποβάλετε πρόσθετες αμοιβές από τον μεταφορέα σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το λογαριασμό σας.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: Ο νικητής θα ενημερωθεί εντός ενός (1) μηνός από την τελευταία ημέρα των Λαχειοφόρων αγορών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και κατόπιν διακριτικής ευχέρειας του Χορηγού, μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν απαντήσει στην ειδοποίηση του Χορηγού ή δεν αποδέχεται το βραβείο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, το έπαθλο θα θεωρηθεί ότι έχει καταπέσει και θα επιλεγεί ένας εναλλακτικός Νικητής. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ή περισσότεροι δυνητικοί νικητές δεν ανταποκριθούν όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απορρίπτει το έπαθλο ή αποτύχει να παράσχει υπογεγραμμένες ένορκες δηλώσεις ή εκδόσεις, οι νικητές αυτοί θεωρούνται ότι χάνουν το βραβείο και ο Χορηγός θα επιλέξει έναν αναπληρωματικό Νικητές από τους υπόλοιπους επιλέξιμους συμμετέχοντες. Αν οποιοσδήποτε αναπληρωτής (οι) δεν ανταποκριθεί ή αρνηθεί το βραβείο, ο Χορηγός θα χρησιμοποιήσει έναν λογικό αριθμό προσπαθειών, κατά την κρίση του, για να απονείμει το βραβείο σε άλλο αναπληρωτή αλλά εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει, το έπαθλο (έπαθλα) θα καταπέσει τελικά και ο Χορηγός δεν θα έχει άλλη ευθύνη σε σχέση με τα εν λόγω Λαχεία. Λίστα των νικητών: Για τα ονόματα των νικητών, στείλτε ένα ξεχωριστό φάκελο με αυτοκόλλητο και σφραγισμένο φάκελο μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Ημέρα Γυναίκας Win It Sweepstakes Λίστα νικητών, Hearst Communications, Inc., 300 West 57th Street NY, NY 10019 εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του Winner, όπως ορίζεται παραπάνω.

Εμπειρίες προσωπικών δημιουργιών: Εισάγετε τις αρχές Μαΐου 14, 2017, στις 12:01 π.μ. έως τις 14 Ιουλίου 2017, στις 11:59 μ.μ. (ET) (η “Περίοδος Εισόδου”). Πηγαίνετε στο womansday.com/giveaways σε υπολογιστή ή ασύρματη συσκευή και συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα συμμετοχής σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη. ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ. Βραβεία και προστιθέμενη αξία λιανικής: Δεκαπέντε (15) νικητές θα λάβουν ένα προσαρμόσιμο πιάτο πίτας από προσωπικές δημιουργίες (ARV: $ 34.99). Συνολικό ARV όλων των βραβείων: 524,85 δολάρια. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της δηλωμένης ARV και της πραγματικής αξίας του βραβείου δεν θα δοθεί σε καμία μορφή.

3. ΕΙΣΟΔΟΣ: Περιορίστε μία (1) εγγραφή ανά άτομο ανά ημέρα για κάθε Λαχεία. Πολλαπλές καταχωρήσεις από το ίδιο άτομο ανά ημέρα για τα ίδια κούρσες θα αποκλειστούν. Οι συμμετοχές γίνονται ιδιοκτησία του Χορηγού και δεν θα επιστραφούν. Η απόδειξη απόδειξης δεν αποτελεί απόδειξη παραλαβής. Εάν είναι δυνατόν, αποκλείονται τα δυσανάγνωστα, ανακριβή, χαμένα, καθυστερημένα, εσφαλμένα, ελλιπή, ακρωτηριασμένα, ταχυδρομικά τέλη ή μηχανικά αναπαραγόμενα έντυπα συμμετοχής ή έντυπα εισόδου που έχουν παραβιαστεί. Οι διαδικτυακοί φορείς πρέπει να έχουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι ευθύνη του συμμετέχοντα να ενημερώσει τον Χορηγό οποιασδήποτε αλλαγής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ο παροχέας / φορέας ασύρματων υπηρεσιών των φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας (εάν υπάρχουν) θα ληφθούν αυτόματα στη βάση δεδομένων Sweepstakes και η συμμετοχή θα περιοριστεί σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, εκτός εάν ο συμμετέχων ενημερώσει τον Χορηγό για μια αλλαγή. Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταυτότητα ενός διαδικτυακού ή κινητού φορέα, το βραβείο θα απονεμηθεί στον κάτοχο εξουσιοδοτημένου λογαριασμού της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του κινητού τηλεφώνου. Ο “εξουσιοδοτημένος κάτοχος λογαριασμού” ορίζεται ως το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει οριστεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή το κινητό τηλέφωνο από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, μεταφορέα, φορέα κινητής τηλεφωνίας ή άλλο οργανισμό (π.χ. επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ. ) που είναι υπεύθυνη για την ανάθεση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον τομέα που συσχετίζεται με την υποβληθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για την ανάθεση του αριθμού του κινητού τηλεφώνου.

4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ: Για τα Instant Pot Sweepstakes που είναι ανοιχτά στους νόμιμους κατοίκους των 48 παρακείμενων Ηνωμένων Πολιτειών (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης), της Επαρχίας της Κολούμπια και του Καναδά (εκτός του Κεμπέκ) που έχουν συμπληρώσει την ηλικία τους στην επικράτειά τους κατά την είσοδο. Για όλες τις άλλες κληρώσεις, που είναι ανοιχτές στους νόμιμους κατοίκους των 50 Ηνωμένων Πολιτειών και της περιφέρειας της Κολούμπια, οι οποίοι έχουν φθάσει στην ηλικία της πλειοψηφίας στην πολιτεία ή την επικράτεια κατοικίας τους κατά την είσοδό τους. Οι νόμιμοι κάτοικοι του Καναδά (εκτός του Κεμπέκ) που έχουν φθάσει την προαναφερθείσα ηλικία στην επαρχία διαμονής τους κατά την είσοδό τους είναι επίσης επιλέξιμοι για είσοδο. Άκυρο στο Πουέρτο Ρίκο και όπου απαγορεύεται από το νόμο. Οι εργαζόμενοι του Χορηγού, οι γονείς του, οι θυγατρικές και οι θυγατρικές του, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, οι ανεξάρτητοι οργανι σμοί αξιολόγησης και οι προμηθευτές βραβείων (και τα μέλη της άμεσης οικογένειάς τους ή / και όσοι κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό του κάθε υπαλλήλου).

5. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα έξοδα που δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα στην περιγραφή του βραβείου και σε όλους τους φόρους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Νικητή. Κάθε βραβείο απονέμεται “ως έχει” χωρίς εγγύηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή εκτός της περιορισμένης εγγύησης του κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά, ανάθεση ή αντικατάσταση ενός επιτρεπόμενου βραβείου, εκτός εάν ο Χορηγός διατηρήσει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το βραβείο για ένα στοιχείο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας σε περίπτωση που ένα διαφημισμένο βραβείο δεν είναι διαθέσιμο. Ο νικητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε ισχύουσες ομοσπονδιακές, πολιτειακές, επαρχιακές, αν οι καναδοί είναι επιλέξιμες για είσοδο, καθώς και τοπικούς νόμους, κανόνες και κανονισμούς. Όλοι οι ομοσπονδιακοί, κρατικοί και τοπικοί φόροι και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που δεν προβλέπονται συγκεκριμένα σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες είναι αποκλειστικά η ευθύνη του Νικητή. Εάν η πραγματική λιανική αξία οποιουδήποτε βραβείου Νικητή είναι $ 600 ή περισσότερο, ο Νικητής πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο W9 και να προμηθεύσει τον Χορηγό με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής του για φορολογικούς σκοπούς. Ένα Έντυπο IRS 1099 θα εκδοθεί στο όνομα του Νικητή για την πραγματική αξία των βραβείων που έλαβε. Ο Χορηγός δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι του Νικητή ή του Εν δυνάμει Νικητή που είναι ανίκανος ή μη διαθέσιμος να δεχτεί ή να χρησιμοποιήσει βραβεία όπως περιγράφεται εδώ. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δεσμεύονται από τους όρους αυτών των Επίσημων Κανόνων και από τις αποφάσεις του Χορηγού, οι οποίες είναι τελικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με αυτές τις Λαχεία. Ο νικητής μπορεί να υποχρεούται να υπογράψει και να επιστρέψει Ένορκη Έλεγχος Επιλεξιμότητας, Δελτίο Ευθύνης και όπου επιτρέπεται από νομική άποψη Δημοσίευση Δημοσιότητας εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας κοινοποίησης. Η μη τήρηση αυτής της προθεσμίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του βραβείου και επιλογή ενός αναπληρωματικού Νικητή. Η επιστροφή οποιασδήποτε ειδοποίησης βραβείου / βραβείου ως μη παραδοτέου μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και επιλογή ενός εναλλακτικού νικητή. Επιπλέον, ο Νικητής συμφωνεί ότι θα υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης συμμετοχής του, εάν υπάρχει, στον Χορηγό εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της πρώτης απόπειρας ειδοποίησης. Με την είσοδο, ο Συμμετέχων χορηγεί άδεια στον Χορηγό και σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, τους συμμετέχοντες οργανισμούς διαφήμισης και προώθησης και τους προμηθευτές βραβείων, να χρησιμοποιήσουν την υποβολή του συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης τροποποιημένης μορφής της καταχώρισης), εάν υπάρχει, για εκδοτική, διαφημιστική και διαφημιστική χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο. Εάν οι εικόνες υποβάλλονται στον Χορηγό ως απαίτηση για την είσοδο, οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι έχουν όλα τα δικαιώματα χρήσης των εικόνων που έχουν υποβληθεί και να επιτρέψουν στον Χορηγό, σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές και θυγατρικές του, σε συμμετέχοντες διαφημιστικούς και διαφημιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές βραβείων, τις εικόνες, χωρίς καμία ευθύνη, για εκδοτικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, η αποδοχή του βραβείου από τον Winner αποτελεί άδεια για τη χρήση του ονόματος και / ή του προσώπου και του βιογραφικού υλικού του Winner για διαφημιστικούς, διαφημιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς τη χορήγηση συμπληρωματικής αποζημίωσης, εκτός εάν ο χορηγός και οι θυγατρικές και οι θυγατρικές, οι συμμετέχοντες οργανισμοί διαφήμισης και προώθησης, απαγορεύεται από το νόμο. Με την αποδοχή του βραβείου, ο Winner συμφωνεί να μην ευθύνεται ο Χορηγός, οι εταιρείες διαφήμισης και προώθησης του και οι αντίστοιχες μητρικές εταιρείες, οι θυγατρικές, οι συνεταίροι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι διαδόχους, οι υπάλληλοι, να προκληθεί από τη συμμετοχή στις λαχειοφόρες αγορές ή την αποδοχή ή χρήση του βραβείου. Ο Χορηγός δεν ευθύνεται για τυχόν εκτύπωση, τυπογραφικό, μηχανικό ή άλλο σφάλμα κατά την εκτύπωση της προσφοράς, τη διαχείριση των Λαχείων ή την ανακοίνωση του βραβείου.

6. INTERNET / MOBILE: Ο Χορηγός δεν είναι υπεύθυνος για σφάλματα ηλεκτρονικής μετάδοσης που οδηγούν σε παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, καθυστέρηση στις λειτουργίες ή μετάδοση, κλοπή ή καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή υλικού εισόδου ή για τεχνική, υλικών ή λογισμικών δυσλειτουργιών ή περιορισμών οποιουδήποτε είδους ή ανακριβών μεταδόσεων ή αδυναμίας λήψης πληροφοριών εισόδου από τον Χορηγό ή τον παρουσιαστή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Διαδίκτυο, σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web ή μέσω του κινητό τηλέφωνο ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο το τμήμα Διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου του προγράμματος δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει όπως έχει προγραμματιστεί, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από ιούς υπολογιστών, σφάλματα, παραβίαση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνικές αποτυχίες ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες που επηρεάζουν τη διοίκηση, την ακεραιότητα, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή των εν λόγω κληρώσεων, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τις συμφωνίες. Ο χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει τους νικητές από τις επιλέξιμες συμμετοχές που λήφθηκαν κατά την ημερομηνία λήξης. Ο χορηγός διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε άτομο που παρακωλύει τη διαδικασία εισόδου. Ο χορηγός μπορεί να απαγορεύσει σε έναν συμμετέχοντα να συμμετάσχει στα Λαχεία εάν διαπιστώσει ότι ο εν λόγω συμμετέχων επιχειρεί να υπονομεύσει τη νόμιμη λειτουργία των λαχειοφόρων αγορών με εξαπάτηση, πειρατεία, εξαπάτηση ή άλλες αθέμιτες πρακτικές παιχνιδιού ή που σκοπεύει να καταχραστεί, να απειλήσει ή να παρενοχλήσει άλλους συμμετέχοντες. Προσοχή: Οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής σε σκόπιμη βλάβη οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπονόμευση της νόμιμης λειτουργίας των λαχειοφόρων αγορών αποτελεί παραβίαση των ποινικών και αστικών νόμων και σε περίπτωση τέτοιας προσπάθειας, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τέτοιο συμμετέχοντα στο πληρέστερη έκταση του νόμου.

7. ΔΙΑΦΟΡΕΣ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: Εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαγορεύεται, κάθε συμμετέχων συμφωνεί ότι: (1) όλες οι διαφορές, αξιώσεις και αιτίες της ενέργειας που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτό ή οποιοδήποτε βραβείο απονέμονται θα επιλυθούν χωριστά, χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε (2) οποιεσδήποτε απαιτήσεις, αποφάσεις και αποζημιώσεις περιορίζονται σε πραγματικές εξωφρενικές δαπάνες, αλλά σε καμία περίπτωση οι αμοιβές δικηγόρων . και (3) δεν επιτρέπεται να επιδικαστούν αποζημιώσεις, παρεμπιπτόντως, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των απωλεσθέντων κερδών (συλλογικά “Ειδικές Ζημιές”) και (4) να πολλαπλασιαστούν ή να αυξηθούν οι ζημίες αυτές. Ο νόμος της Νέας Υόρκης, χωρίς αναφορά στους κανόνες επιλογής της Νέας Υόρκης, διέπει τα Λαχεία και όλες τις σχετικές πτυχές.

8. ΧΟΡΗΓΟΣ: Ο Χορηγός αυτών των Καταστημάτων είναι η Hearst Communications, Inc., 300 W. 57th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10019.