εικόνα

Shutterstock

Παρακολουθήστε ως συνεργάτης συντάκτης τροφίμων Άννα Helm Baxter δοκιμάζει μια έξυπνη άκρη ψησίματος, η οποία υπόσχεται να μειώσει το χάος-και το άγχος! -Στη κουζίνα.