1. Πώς να εισάγετε: Για να εισάγετε, αφήστε ένα σχόλιο για την Πέμπτη, 7 Ιουνίου, WomansDay.com Φέρνοντας Up μωρό blog.

2. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.womansday.com/sex-relationships/bringing-up-baby και ακολουθήστε τις οδηγίες on-line entry. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν την ή μετά την 1 μ.μ. ET, 7 Ιουνίου 2012 και πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 11:59 π.μ., 14 Ιουνίου 2012.

3. Ένας νικητής θα επιλεγεί τυχαία από τις καταχωρίσεις που δημοσιεύθηκαν μέχρι την προθεσμία. Οι αποφάσεις του Χορηγού και των Κριτών σε σχέση με όλα τα θέματα που αφορούν τον Διαγωνισμό είναι οριστικές και δεσμευτικές. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει όλα τα έπαθλα σε περίπτωση που λάβει ανεπαρκές αριθμό επιλέξιμων συμμετοχών που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια κριτικής που καθορίζονται παραπάνω όπως καθορίζεται από τον Χορηγό κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Τέσσερις νικητές θα λάβουν: California Innovations Disney 3D Lunch Box. Εκτιμώμενη λιανική αξία: $ 15.

5. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω μηνύματος Facebook στις ή γύρω στις 14 Ιουνίου. Κάθε νικητής θα πρέπει να συμμορφωθεί με όλες τις οδηγίες στο email ειδοποίησης βραβείων. Εάν η απάντηση από τον νικητή δεν ληφθεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση, το βραβείο μπορεί να καταπέσει και ένας εναλλακτικός νικητής θα γίνει δεκτός. Με την αποδοχή του βραβείου, ο νικητής συμφωνεί ότι οι Διαγωνισμοί, οι αξιωματικοί, οι διευθυντές, οι πράκτορές τους και οι υπάλληλοί τους δεν θα φέρουν ευθύνη ή ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή / , ή χρήση οποιουδήποτε βραβείου και θα θεωρούνται αβλαβείς έναντι τυχόν αξιώσεων ευθύνης που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή τα βραβεία που απονέμονται. Με την είσοδο τους, οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι οι συμμετοχές τους είναι πρωτότυπες και ότι η χρήση των υποβληθέντων υλικού από τους Διαγωνιζόμενους δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν επίσης να αποζημιώνουν και να διατηρούν τους Διαγωνιζόμενους Φορείς αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από τη χρήση από τους Οντότητες του Διαγωνισμού των υποβολών των συμμετεχόντων ή του νικητή.

6. Επειδή οι καινοτομίες της Καλιφόρνια θα στείλουν το βραβείο απευθείας στον νικητή, ο νικητής θα πρέπει να ζήσει στο U.S.