Είναι δύσκολο να το πεις αυτό το μελιτζάνα

– Μεχάν Αχαρν