Σήμερα, 29 Οκτωβρίου, σηματοδοτεί τη γέννηση του Διαδικτύου. Ήμουν έκπληκτος να μάθω ότι είναι 40 ετών (και σκέφτηκα Εγώ γήρανσε καλά). Το γεγονός αυτό δεν αφορά την έναρξη του πλήρους Παγκόσμιου Ιστού, αλλά την επέτειο του πρώτου μηνύματος που στέλνεται μέσω ενός δικτύου υπολογιστών. Ταξίδεψε από το εργαστήριο πληροφορικής της UCLA σε εκείνο στο Stanford και απαρτίζεται από μερικά μόνο γράμματα. Αλλά το μονοπάτι που πυροδότησε έθεσε την πορεία μιας από τις πιο καινοτόμες τεχνολογικές εξελίξεις που άλλαξαν τη ζωή τους στην πρόσφατη ιστορία.

Διαβάστε το [link hup = “http://www.cnn.com/2009/TECH/10/29/kleinrock.internet/index.html” target = “_ κενό” link_updater_label = “εξωτερικό”] Συνέντευξη του CNN

Lauren Kuczala