Jer ništa ne govori “Želim provesti ostatak života sa sobom” bolje od taco začina, predstavljam Taco Bell “Hoćete li me oženiti?” Paket s blagim graničnim umakom

– Meghan Ahearn