Ne znam je li to čisto genije ili epitom lijenosti: naišao sam na Objavljivanje na eBayu za vilice s baterijama koje smanjuju špagete

– Meghan Ahearn