Jadni Hillary, ona definitivno dobiva kratki kraj štapa kada je u pitanju medijska kritika i to novitet orahovica na temelju njezine sličnosti

– Meghan Ahearn