[link href = “http://www.kafemom.com/dailybuzz/healthy_living/3968/Top_10_Health_Benefits_of_Kissing” link_updater_label = “external” target = “_ blank”] CafeMom.com מדווח כי נשיקות יכולות להיות הגברת הבריאות שחיכינו ל!

כולנו שמענו דברים כמו לנשק קלוריות כוויות (2 עד 3 לדקה), ובדרך כלל מגביר את ההערכה העצמית שלנו (איך יכול smooch או לא?). אבל שקול את זה:

שרירים!
האם ידעת שאנחנו משתמשים 30 שרירי הפנים כאשר מנשק (או יתר על כן, כי יש לנו אפילו 30 שרירי הפנים)? ללא שם: להיפרד לחיים בלחיים.

שיניים!
הרוק הנוסף המיוצר במהלך נשיקה מסייע לשבור את הפלאק הפה.

הלב וכלי הדם!
הנשיקה יוצרת אדרנלין, מה שמביא את הלב שלך לשאוב יותר דם דרך הגוף שלך. לכאורה, נשיקות תכופות הוכח מדעית כדי להוריד את לחץ הדם ואת הכולסטרול, גם.

מערכת עצבים!

.