Γνωρίζετε εκείνους τους ανθρώπους στη ζωή σας που είναι ανθεκτικοί στο

Διαδίκτυο? Λοιπόν, να τους πάρει στο facebook stat! Νέα έρευνα δείχνει ότι όταν ενήλικες

με όχι τόσο μεγάλη εμπειρία στο διαδίκτυο να πάρει σε απευθείας σύνδεση, νευρωνική δραστηριότητα στο δικό τους

ενεργοποιείται ο εγκέφαλος. Και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει καλύτερες γνωστικές ικανότητες. Με άλλα λόγια

να πάρει web-savvy μπορεί να jumpstart το μυαλό σας!

Έτσι κάνει γιαγιά μια χάρη: Πάρτε την έναν υπολογιστή και να διδάξει πώς

να το χρησιμοποιήσετε.

-Amy Brightfield, Διευθυντής Υγείας